Last updated on Tuesday, 28 October 2008

If you only see one frame - click here for the full frames version of the A to Z

   
Soviet Squads

1953-54 World Championship Team & European Championship Team : Nikolai Puchkov, Grigori Mkrtychan; Alfred Kucherevsky, Dmitri Ukolov, Alexander Vinogradov, Genrikh Sidorenkov; Vsevolod Bobrov, Viktor Shuvalov, Aleksei Guryshev, Yuri Krylov, Mikhail Bychkov, Alexander Uvarov, Valentin Kuzin, Yevgeny Babich, Nikolai Khlystov, Alexander Komarov.
1954-55 World Championship Team & European Championship Team : Nikolai Puchkov, Grigori Mkrtychan; Alfred Kucherevsky, Dmitri Ukolov, Ivan Tregubov, Nikolai Sologubov, Pavel Zhiburtovich; Vsevolod Bobrov, Viktor Shuvalov, Aleksei Guryshev, Yuri Krylov, Mikhail Bychkov, Alexander Uvarov, Valentin Kuzin, Yevgeny Babich, Nikolai Khlystov, Alexander Komarov.
1955-56 Olympic Team & World Championship Team & European Championship Team : Nikolai Puchkov, Grigori Mkrtychan; Ivan Tregubov, Nikolai Sologubov, Alfred Kucherevsky, Dmitri Ukolov, Genrikh Sidorenkov; Vsevolod Bobrov, Viktor Shuvalov, Aleksei Guryshev, Alexander Uvarov, Valentin Kuzin, Yevgeny Babich, Yuri Krylov, Nikolai Khlystov, Yuri Pantiukhov, Viktor Nikiforov.
1956-57 World Championship Team & European Championship Team : Nikolai Puchkov, Evgeny Erkin; Ivan Tregubov, Nikolai Sologubov, Genrikh Sidorenkov, Pavel Zhiburtovich, Vitali Kostarev; Vsevolod Bobrov, Aleksei Guryshev, Yevgeny Babich, Konstantin Loktev, Venyamin Alexandrov, Alexander Cherepanov, Yuri Pantiukhov, Nikolai Khlystov, Alexander Uvarov, Vladimir Grebennikov.
1957-58 World Championship Team & European Championship Team : Nikolai Puchkov, Evgeny Erkin; Ivan Tregubov, Nikolai Sologubov, Genrikh Sidorenkov, Alfred Kucherevsky, Dmitri Ukolov; Konstantin Loktev, Venyamin Alexandrov, Aleksei Guryshev, Yuri Kopylov, Yuri Pantiukhov, Nikolai Khlystov, Vladimir Elizarov, Alexander Cherepanov, Yuri Krylov, Valentin Bystrov.
1958-59 World Championship Team & European Championship Team :  Nikolai Puchkov, Evgeny Erkin; Ivan Tregubov, Nikolai Sologubov, Genrikh Sidorenkov, Dmitri Ukolov, Yuri Baulin; Konstantin Loktev, Venyamin Alexandrov, Yevgeny Groshev, Aleksei Guryshev, Yuri Pantiukhov, Yuri Krylov, Viktor Yakushev, Igor Dekonsky, Nikolai Snetkov, Viktor Priazhnikov.
1959-60 Olympic Team & World Championship Team & European Championship Team : Nikolai Puchkov, Evgeny Erkin; Nikolai Sologubov, Genrikh Sidorenkov, Yuri Baulin, Alfred Kucherevsky, Nikolai Karpov; Konstantin Loktev, Venyamin Alexandrov, Alexander Almetov, Yevgeny Groshev, Viktor Yakushev, Yuri Tsitsinov, Vladimir Grebennikov, Mikhail Bychkov, Stanislav Petukhov, Viktor Priazhnikov.
1960-61 World Championship Team & European Championship Team : Vladimir Chinov, Viktor Konovalenko; Ivan Tregubov, Nikolai Sologubov, Genrikh Sidorenkov, Alexander Ragulin, Vladimir Brezhnev; Konstantin Loktev, Venyamin Alexandrov, Alexander Almetov, Boris Majorov, Yevgeny Majorov, Vyacheslav Starchinov, Nikolai Snetkov, Viktor Yakushev, Viktor Tsyplakov, Vladimir Yurzinov.
1962-63 World Championship Team & European Championship Team : Viktor Konovalenko, Boris Zaitsev; Eduard Ivanov, Alexander Ragulin, Nikolai Sologubov, Viktor Kuzkin, Vitaly Davydov; Vladimir Yurzinov, Venyamin Alexandrov, Alexander Almetov, Boris Majorov, Yevgeny Majorov, Vyacheslav Starchinov, Stanislav Petukhov, Viktor Yakushev, Yuri Volkov, Yuri Paramoshkin. Coach : Anatoli Tarasov & Arkady Chernyshev.
1963-64 Olympic Team & World Championship Team & European Championship Team : Viktor Konovalenko, Boris Zaitsev; Eduard Ivanov, Alexander Ragulin, Viktor Kuzkin, Vitaly Davydov, Oleg Zaitsev; Konstantin Loktev, Venyamin Alexandrov, Alexander Almetov, Boris Majorov, Yevgeny Majorov, Vyacheslav Starchinov, Viktor Yakushev, Stanislav Petukhov, Anatoli Firsov, Leonid Volkov. Coach : Anatoli Tarasov & Arkady Chernyshev.
1964-65 World Championship Team & European Championship Team : Viktor Konovalenko, Viktor Zinger; Eduard Ivanov, Alexander Ragulin, Viktor Kuzkin, Vitaly Davydov, Vladimir Brezhnev; Konstantin Loktev, Venyamin Alexandrov, Alexander Almetov, Boris Majorov, Viktor Yakushev, Anatoli Firsov, Leonid Volkov, Anatoli Ionov, Yuri Volkov, Vyacheslav Starchinov. Coach : Anatoli Tarasov & Arkady Chernyshev.
1965-66 World Championship Team & European Championship Team : Viktor Konovalenko, Viktor Zinger; Eduard Ivanov, Alexander Ragulin, Viktor Kuzkin, Vitaly Davydov, Oleg Zaitsev; Konstantin Loktev, Venyamin Alexandrov, Alexander Almetov, Boris Majorov, Vyacheslav Starchinov, Viktor Yakushev, Anatoli Firsov, Anatoli Ionov, Vladimir Vikulov, Viktor Polupanov. Coach : Anatoli Tarasov & Arkady Chernyshev.
1966-67 World Championship Team & European Championship Team : Viktor Konovalenko, Viktor Zinger; Eduard Ivanov, Alexander Ragulin, Viktor Kuzkin, Vitaly Davydov, Oleg Zaitsev, Valeri Nikitin; Anatoli Firsov, Venyamin Alexandrov, Alexander Almetov, Boris Majorov, Vyacheslav Starchinov, Viktor Yakushev, Vladimir Vikulov, Viktor Polupanov, Alexander Yakushev, Viktor Yaroslavtsev. Coach : Anatoli Tarasov & Arkady Chernyshev.
1967-68 Olympic Team & World Championship Team & European Championship Team : Viktor Konovalenko, Viktor Zinger; Alexander Ragulin, Viktor Kuzkin, Vitaly Davydov, Oleg Zaitsev, Igor Romishevsky, Viktor Blinov; Anatoli Firsov, Venyamin Alexandrov, Vladimir Vikulov, Viktor Polupanov, Boris Majorov, Vyacheslav Starchinov, Anatoli Ionov, Evgeny Zimin, Yevgeny Mishakov, Yuri Moiseiev. Coach : Anatoli Tarasov & Arkady Chernyshev.
1968-69 World Championship Team & European Championship Team : Viktor Zinger, Viktor Puchkov; Alexander Ragulin, Viktor Kuzkin, Vitaly Davydov, Igor Romishevsky, Vladimir Lutchenko, Yevgeny Paladiev; Anatoli Firsov, Valeri Kharlamov, Alexander Maltsev, Vladimir Petrov, Vyacheslav Starchinov, Evgeny Zimin, Boris Mikhailov, Vladimir Vikulov, Alexander Yakushev, Vladimir Yurzinov, Yevgeny Mishakov. Coach : Anatoli Tarasov & Arkady Chernyshev.
1969-70 World Championship Team & European Championship Team : Viktor Konovalenko, Vladislav Tretiak; Alexander Ragulin, Vitaly Davydov, Igor Romishevsky, Vladimir Lutchenko, Yevgeny Poladiev, Valeri Vasiliev, Valeri Nikitin; Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Valeri Kharlamov, Alexander Maltsev, Anatoli Firsov, Vladimir Vikulov, Vyacheslav Starchinov, Alexander Yakushev, Evgeny Mishakov, Viktor Polupanov, Vladimir Shadrin. Coach : Anatoli Tarasov & Arkady Chernyshev.
1970-71 World Championship Team & European Championship Team : Viktor Konovalenko, Vladislav Tretiak; Alexander Ragulin, Vitaly Davydov, Igor Romishevsky, Vladimir Lutchenko, Gennady Tsygankov, Yuri Liapkin, Viktor Kuzkin; Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Valeri Kharlamov, Alexander Maltsev, Anatoli Firsov, Vladimir Vikulov, Vyacheslav Starchinov, Vladimir Shadrin, Yevgeny Mishakov, Yevgeny Zimin, Alexander Martynyuk. Coach : Anatoli Tarasov & Arkady Chernyshev.
1971-72 Olympic Team : Vladislav Tretiak, Alexander Pashkov; Alexander Ragulin, Vitaly Davydov, Igor Romishevsky, Vladimir Lutchenko, Gennady Tsygankov, Valeri Vasiliev, Viktor Kuzkin; Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Valeri Kharlamov, Anatoli Firsov, Vladimir Vikulov, Alexander Maltsev, Alexander Yakushev, Yuri Blinov, Yevgeny Zimin, Vladimir Shadrin, Yevgeny Mishakov. Coach : Anatoli Tarasov & Arkady Chernyshev.

World Championship Team & European Championship Team : Vladislav Tretiak, Vladimir Shepovalov; Igor Romishevsky, Vladimir Lutchenko, Gennady Tsygankov, Alexander Ragulin, Vitaly Davydov, Viktor Kuzkin, Alexander Gusev; Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Valeri Kharlamov, Alexander Maltsev, Alexander Yakushev, Yuri Blinov, Vyacheslav Anisin, Yevgeny Mishakov, Vyacheslav Soldukhin, Vladimir Shadrin, Vladimir Vikulov.

Summit Series Team : Vladislav Tretiak, Alexander Sidelnikov; Alexander Gusev, Yuri Shatalov, Yevgeny Poladiev, Viktor Kuzkin, Vladimir Lutchenko, Valeri Vasiliev, Gennady Tsygankov, Alexander Ragulin, Yuri Liapkin; Yevgeny Zimin, Alexander Maltsev, Vyacheslav Solodukhin, Yuri Blinov, Alexander Bodunov, Vladimir Shadrin, Alexander Martynyuk, Vladimir Vikulov, Vladimir Petrov, Yevgeny Mishakov, Vyacheslav Starshinov, Yuri Lebedev, Boris Mikhailov, Valeri Kharlamov, Alexander Volchkov, Vyacheslav Anisin, Alexander Yakushev. Coach : Vsevolod Bobrov.
1972-73 World Championship Team & European Championship Team : Vladislav Tretiak, Alexander Sidelnikov; Alexander Gusev, Valeri Vasiliev, Vladimir Lutchenko, Gennady Tsygankov, Yevgeny Poladiev, Alexander Ragulin, Yuri Liapkin; Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Valeri Kharlamov, Alexander Maltsev, Alexander Yakushev, Alexander Martynyuk, Valdimir Shadrin, Vyacheslav Anisin, Yuri Lebedev, Alexander Volchkov, Alexander Bodunov.
1973-74 World Championship Team & European Championship Team : Vladislav Tretiak, Alexander Sidelnikov; Alexander Gusev, Valeri Vasiliev, Vladimir Lutchenko, Gennady Tsygankov, Yuri Liapkin, Yuri Shatalov, Viktor Kuznetsov; Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Valeri Kharlamov, Yuri Lebedev, Alexander Maltsev, Alexander Bodunov, Vyacheslav Anisin, Sergei Kapustin, Alexander Yakushev, Vladimir Shadrin, Vladimir Repnev.

USSR team against Canada (WHA All-Stars)
: Vladislav Tretiak, Alexander Sidelnikov; Gennady Tsygankov, Vladimir Lutchenko, Valeri Vasiliev, Yuri Liapkin, Alexander Gusev, Viktor Kuznetsov, Yuri Fedorov, Yuri Shatalov, Yuri Tyurin; Valeri Kharlamov, Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Alexander Maltsev, Alexander Yakushev, Vladimir Shadrin, Yuri Lebedev, Alexander Bodunov, Vyacheslav Anisin, Sergei Kapustin, Sergei Kotov, Alexander Volchkov, Konstantin Klimov, Vladimir Vikulov, Vladimir Popov. Coach : Boris Kulagin.
1974-75 World Championship Team & European Championship Team : Vladislav Tretiak, Viktor Krivolapov; Valeri Vasiliev, Vladimir Lutchenko, Gennady Tsygankov, Yuri Liapkin, Yuri Fedorov, Yuri Tyurin, Alexander Filippov; Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Valeri Kharlamov, Alexander Maltsev, Alexander Yakushev, Vladimir Shadrin, Viktor Shalimov, Sergei Kapustin, Vladimir Vikulov, Vyacheslav Anisin, Yuri Lebedev.
1975-76 Olympic Team : Vladislav Tretiak, Alexander Sidelnikov; Valeri Vasiliev, Vladimir Lutchenko, Gennady Tsygankov, Yuri Liapkin, Sergei Babinov, Alexander Gusev; Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Valeri Kharlamov, Alexander Maltsev, Alexander Yakushev, Vladimir Shadrin, Viktor Shalimov, Sergei Kapustin, Viktor Zhluktov, Boris Alexandrov.

World Championship Team & European Championship Team : Vladislav Tretiak, Alexander Sidelnikov; Valeri Vasiliev, Vladimir Lutchenko, Gennady Tsygankov, Yuri Liapkin, Sergei Korotkov, Sergei Babinov, Alexander Filippov; Boris Mikhailov, Valeri Kharlamov, Alexander Maltsev, Helmut Balderis, Alexander Yakushev, Vladimir Shadrin, Viktor Shalimov, Sergei Kapustin, Viktor Zhluktov, Alexander Golikov, Vladimir Golikov.

Canada Cup Team : Vladislav Tretiak, Viktor Zinger, Mikhail Vasilenok; Valeri Vasiliev, Vladimir Lutchenko, Zinetula Bilyaletdinov, Sergei Babinov, Alexander Gusev, Viktor Kuznetsov, Vladimir Krikunov, Alexander Kulikov; Alexander Maltsev, Viktor Zhluktov, Sergei Kapustin, Helmit Balderis, Boris Alexandrov, Vladimir Repnev, Vladimir Kovin, Alexander Skvortsov, Valeri Belousov, Vladimir Vikulov, Yuri Lebedev, Alexander Golikov, Viktor Shalimov.
1976-77 World Championship Team & European Championship Team : Vladislav Tretiak, Alexander Sidelnikov; Valeri Vasiliev, Vladimir Lutchenko, Gennady Tsygankov, Sergei Babinov, Vasili Pervukhin, Alexander Gusev, Vyacheslav Fetisov; Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Valeri Kharlamov, Alexander Maltsev, Alexander Yakushev, Vladimir Shadrin, Viktor Shalimov, Sergei Kapustin, Viktor Zhluktov, Alexander Golikov, Helmut Balderis.
1977-78 World Championship Team & European Championship Team : Vladislav Tretiak, Alexander Pashkov; Vyacheslav Fetisov, Vladimir Lutchenko, Gennady Tsygankov, Valeri Vasiliev, Vasili Pervukhin, Zinetula Bilyaletdinov, Yuri Fedorov; Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Valeri Kharlamov, Alexander Maltsev, Helmut Balderis, Sergei Kapustin, Viktor Zhluktov, Vladimir Golikov, Sergei Makarov, Yuri Lebedev, Alexander Golikov.
1978-79 World Championship Team & European Championship Team : Vladislav Tretiak, Vladimir Myshkin; Vladimir Lutchenko, Gennady Tsygankov, Valeri Vasiliev, Vasili Pervukhin, Zinetula Bilyaletdinov, Irek Gimayev, Sergei Starikov, Sergei Babinov; Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Valeri Kharlamov, Helmut Balderis, Sergei Kapustin, Viktor Zhluktov, Sergei Makarov, Vladimir Golikov, Alexander Golikov, Alexander Yakushev, Yuri Lebedev, Alexander Skvortsov.
1979-80 Olympic Team : Vladislav Tretiak, Vladimir Myshkin; Valeri Vasiliev, Vasili Pervukhin, Zinetula Bilyaletdinov, Sergei Starikov, Aleksei Kasatonov, Vyacheslav Fetisov; Boris Mikhailov, Vladimir Petrov, Valeri Kharlamov, Helmut Balderis, Alexander Maltsev, Viktor Zhluktov, Sergei Makarov, Vladimir Golikov, Alexander Golikov, Yuri Lebedev, Alexander Skvortsov, Vladimir Krutov.
1980-81 World Championship Team & European Championship Team : Vladislav Tretiak, Vladimir Myshkin; Aleksei Kasatonov, Vyacheslav Fetisov, Vasili Pervukhin, Zinetula Bilyaletdinov, Valeri Vasiliev, Sergei Babinov, Nikolai Makarov; Vladimir Petrov, Alexander Maltsev, Viktor Zhluktov, Sergei Makarov, Vladimir Golikov, Andrey Khomutov, Nikolai Drozdetsky, Sergei Shepelev, Yuri Lebedev, Alexander Skvortsov, Sergei Kapustin, Viktor Shalimov, Vladimir Krutov.

Canada Cup Team : Vladislav Tretiak, Vladimir Myshkin; Aleksei Kasatonov, Vyacheslav Fetisov, Vasili Pervukhin, Zinetula Bilyaletdinov, Valeri Vasiliev, Sergei Babinov, Vladimir Zubkov, Irek Gimayev; Sergei Makarov, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Alexander Maltsev, Andrey Khomutov, Nikolai Drozdetsky, Viktor Zhluktov, Sergei Shepelev, Viktor Shalimov, Vladimir Golikov, Alexander Skvortsov, Sregei Kapustin.
1981-82 World Championship Team & European Championship Team : Vladislav Tretiak, Vladimir Myshkin; Aleksei Kasatonov, Vyacheslav Fetisov, Vasili Pervukhin, Zinetula Bilyaletdinov, Valeri Vasiliev, Sergei Babinov, Vladimir Zubkov; Sergei Makarov, Vladimir Krutov, Nikolai Drozdetsky, Viktor Zhluktov, Vladimir Golikov, Andrey Khomutov, Sergei Kapustin, Viktor Shalimov, Viktor Tyumenev, Sergei Shepelev, Alexander Kozhevnikov, Igor Larionov, Irek Gimayev.
1982-83 World Championship Team & European Championship Team : Vladislav Tretiak, Vladimir Myshkin; Viacheslav Fetisov, Alexei Kasatonov, Vasili Pervukhin, Zinetula Bilyaletdinov, Sergei Babinov, Vladimir Zubkov, Irek Gimayev; Vladimir Krutov, Igor Larionov, Sergei Makharov, Viktor Zhluktov, Helmut Balderis, Sergei Kapustin, Alexander Maltsev, Vyacheslav Bykov, Andrey Khomutov, Alexander Skvortsov, Sergei Shepelev, Mikhail Vasiliev.
1983-84 Olympic Team : Vladislav Tretiak, Vladimir Myshkin; Aleksei Kasatonov, Vyacheslav Fetisov, Vasili Pervukhin, Zinetula Bilyaletdinov, Sergei Starikov, Igor Stelnov; Sergei Makarov, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Nikolai Drozdetsky, Vladimir Kovin, Alexander Kozhevnikov, Alexander Skvortsov, Mikhail Vasiliev, Alexander Gerasimov, Andrey Khomutov, Viktor Tymenev, Sergei Shepelev.

Canada Cup Team : Vladimir Myshkin, Aleksandr Tyzhnykh; Aleksei Kasatonov, Vasili Pervukhin, Zinetula Bilyaletdinov, Sergei Starikov, Igor Stelnov, Vladimir Zubkov, Aleksei Gusarov; Sergei Makarov, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Sergei Svetlov, Anatoli Semenov, Sergei Yashin, Mikhail Varnakov, Alexander Skvortsov, Vladimir Kovin, Irek Gimayev, Alexander Kozhevnikov, Sergei Shepelev, Mikhail Vasiliev.
1984-85 World Championship Team & European Championship Team : Vladimir Myshkin, Sergei Mylnikov; Aleksei Kasatonov, Vyacheslav Fetisov, Vasili Pervukhin, Zinetula Bilyaletdinov, Sergei Starikov, Aleksei Gusarov; Sergei Makarov, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Andrey Khomutov, Vyacheslav Bykov, Nikolai Drozdetsky, Alexander Skvortsov, Vladimir Kovin, Mikhail Varnakov, Mikhail Vasiliev, Irek Gimayev, Sergei Svetlov, Sergei Yashin, Viktor Tyumenev.
1985-86 World Championship Team & European Championship Team : Yevgeny Belosheikin, Sergei Mylnikov; Aleksei Kasatonov, Vyacheslav Fetisov, Vasili Pervukhin, Zinetula Bilyaletdinov, Sergei Starikov, Aleksei Gusarov, Igor Stelnov; Sergei Makarov, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Andrey Khomutov, Vyacheslav Bykov, Valeri Kamensky, Sergei Svetlov, Sergei Yashin, Mikhail Varnakov, Viktor Tyumenev, Yuri Khmylev, Sergei Ageikin, Vladimir Konstantinov.
1986-87 World Championship Team & European Championship Team : Yevgeny Belosheikin, Sergei Mylnikov; Aleksei Kasatonov, Vyacheslav Fetisov, Vasili Pervukhin, Zinetula Bilyaletdinov, Sergei Starikov, Aleksei Gusarov, Igor Stelnov; Sergei Makarov, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Andrey Khomutov, Vyacheslav Bykov, Valeri Kamensky, Sergei Svetlov, Mikhail Varnakov, Alexander Semak, Mikhail Vasiliev, Sergei Priakin, Anatoli Semenov, Yuri Khmylev.

Canada Cup Team :
Sergei Mylnikov, Yevgeny Belosheikin, Vitali Samoilov; Aleksei Kasatonov, Vyacheslav Fetisov, Igor Stelnov, Igor Kravchuk, Aleksei Gusarov, Vasili Pervukhin, Anatoli Fedotov; Sergei Makarov, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Andrey Khomutov, Vyacheslav Bykov, Valeri Kamensky, Sergei Svetlov, Anatoli Semenov, Alexander Semak, Sergei Priakin, Yuri Khmylev, Sergei Nemchinov, Andrei Lomakin.
1987-88 Olympic Team : Yevgeny Belosheikin, Sergei Mylnikov, Vitali Samoilov; Aleksei Kasatonov, Vyacheslav Fetisov, Sergei Starikov, Aleksei Gusarov, Igor Stelnov, Igor Kravchuk, Ilya Byakin; Sergei Makarov, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Andrey Khomutov, Vyacheslav Bykov, Valeri Kamensky, Sergei Svetlov, Anatoli Semenov, Sergei Yashin, Alexander Kozhevnikov, Alexander Mogilny, Alexander Chernykh, Andrei Lomakin.
1988-89 World Championship Team & European Championship Team : Sergei Mylnikov, Atrurs Irbe, Vladimir Myshkin; Aleksei Kasatonov, Vyacheslav Fetisov, Aleksei Gusarov, Ilya Byakin, Vladimir Konstantinov, Valeri Shirayev, Sviatoslav Khalizov; Sergei Makarov, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Andrey Khomutov, Vyacheslav Bykov, Valeri Kamensky, Alexander Mogilny, Sergei Fedorov, Yuri Khmylev, Sergei Yashin, Alexander Chernykh, Dmitri Kvartalnov, Sergei Nemchinov.
1989-90 World Championship Team & European Championship Team : Atrurs Irbe, Sergei Mylnikov, Vladimir Myshkin; Iyia Biakin, Vyacheslav Fetisov, Aleksei Gusarov, Vladimir Konstantinov, Igor Kravchuk, Vladimir Malakhov, Mikhail Tatarinov; Pavel Bure, Vyacheslav Bykov, Evgeni Davydov, Sergei Fedorov, Valeri Kamensky, Andrey Khomutov, Dmitri Khristich, Yuri Leonov, Sergei Makarov, Sergei Nemchinov, Sergei Priakin, Alexander Semak, Viktor Tumenev.
1990-91 World Championship Team & European Championship Team : Alexei Maryin, Vladimir Myshkin, Andrei Trefilov; Iyia Biakin, Vyacheslav Fetisov, Aleksei Gusarov, Aleksei Kasatonov, Vladimir Konstantinov, Igor Kravchuk, Dmitri Mironov, Vladimir Malakhov; Pavel Bure, Vyacheslav Butsayev, Vyacheslav Bykov, Valeri Kamensky, Dmitri Kvartalnov, Vyachezslav Kozlov, Andrei Lomakin, Sergei Makarov, Sergei Nemchinov, Alexander Semak, Alexei Zamnov, Valeri Zelepukin.

Canada Cup Team : ; Alexei Zhitnik; Sergei Fedorov, Vyachezslav Kozlov.

page hits