Last updated on Tuesday, 10 July 2007

If you only see one frame - click here for the full frames version of the A to Z

   
Ukrainian Junior Squads

1993-94 World Championship (Junior) Pool B Team : K Simtchouk, D Tikhomirov; A Ostroouchko, Igor Iankovitch, V Zavalniouk, V Chevtchenko, A Moukhanov, Igor Drifan, Iourii Liaskovskii, Andrei Srioubko, Aleksei Bernatskii; Vitoli Sementchenko, V Chakhraitchouk, Igor Choust, Vladislav Zozovskii, Serguei Karnaukh, Boris Tchoursine, Serguei Lola, Vladislav Siryk, Nikolai Maiko, Andrei Voiouch, Denis Lobanovski.

European Championship (Junior) Pool C Team :
; ; Danil Didkovski, Denis Lobanovski, Andrei Voiouch, Valeri Svoboda, Roman Salnikov. 
1994-95 European Championship (Junior) Pool C (Group 1) Team : ; ; . 
1995-96 European Championship (Junior) Pool B Team : ; ; . 
1997-98 World Championship (Junior) Pool B Team : ; ; . 
1998-99 World Championship U20 Pool B Team : ; ; . 
2000-01 World Championship U20 (Division I) Team : ; ; .

World Championship U18 Team : ; ; Aleksandr Shevchenko
2001-02 World Championship U20 (Division I) Team : ; ; Aleksandr Shevchenko.

World Championship U18 Team :
; ; Aleksandr Shevchenko
2002-03 World Championship U20 (Division I - Group A) Team : Yevgeniy Galyuk, Mykola Voroshnov; Igor Kugut, Maksym Golyenishchev, Ivan Nadzon, Kostyantyn Prymovych, Aleksandr Skorokhod, Oleksiy Lubnin, Ruslan Borysenko, Anton Butochnov; Kostyantyn Ryabenko, Vitaliy Gavrylyuk, Taras Bega, Artem Bondarev, Sergiy Chernenko, Igor Shamanskyy, Oleksiy Koval, Denys Ryabtsev, Igor Zemchenko, Igor Andrushchenko, Viktor Andrushchenko, Vitaliy Kyrychenko. Head Coach : Sergei Lubnin. Assistant Coach : Anatoliy Donika. General Manager : Volodymyr Kovalchuk.
2003-04 World Championship U20 Team : Illia Tarankov, Yevgeniy Galyuk; Igor Kugut, Kyrylo Katrych, Pavlo Akymov, Ivan Nadzon, Oleksiy Lubnin, Vadym Gnyazdovsky; Aleksandr Shevchenko, Pavlo Bolshakov, Pavlo Legachev, Sergiy Chernenko, Viktor Andruschchenko, Oleksiy Voytsekhivskyy, Vitaliy Kyrychenko, Oleksiy Koval, Yevgen Onyshchenko, Igor Shamanskyy, Yegor Rufanov, Anatoliy Bogdanov, Sergiy Madera. Head Coach : Sergei Lubnin. Assistant Coach : Anatoliy Donika. General Manager : Volodymyr Kovalchuk.

page hits