Last updated on Monday, 02 April 2007

If you only see one frame - click here for the full frames version of the A to Z

   
Japanese Squads

1929-30 World Championship Team : ; ; .
1935-36 Olympic Team : Teiji Honma; Kenichi Furuya, Masahiro Hayama, Susumu Hirano; Tatsuo Ichikawa, Shinkichi Kamei, Kozue Kinoshita, Masatatsu Kitazawa, Toshihiko Shoji.
1961-62 World Championship Pool B Team : ; ; . Head Coach : Tsutomu Kawabuchi
1963-64 Olympic Team : ; ; Masahiro Sato.

World Championship Pool B Team : ; ; .
1966-67 World Championship Pool C Team : ; ; .
1967-68 World Championship Pool B Team : ; ; .
1968-69 World Championship Pool C Team : ; ; .
1975-76 World Championship Pool B Team : ; ; .
1976-77 World Championship Pool B Team : ; ; .
1977-78 World Championship Pool B Team : ; ; .
1981-82 World Championship Pool C Team : ; ; .
1986-87 World Championship Pool C Team : ; ; .
1991-92 World Championship Pool B Team : Shinichi Iwasaki, Katsunori Hirano; Kunio Takagi, Atsuo Kudo, Fumihiko Kajikawa, Takayuki Kobori, Yujiro Nakajimaya, Yasuhiro Homma, Hidekatsu Takagi, Kenichi Suzuki; Taku Takahashi, Kazumi Unjo, Hidesato Takahshi, Norio Suzuki, Seigo Hanyu, Sayaka Ishii, Kohshi Kiyoe, Toshiyuki Sakai, Yoshiyuki Kikuchi, Yuji Iga, Yuichir Nakajimaya, Motoki Ebina. Head Coach : H Wakabayashi.
1997-98 Olympic Team : Akihito Sugisawa, Shin Yahata, Tsutsumi Otomo, Matt Kabayama, Ryan Kuwabara, Ryan Fujita, Atsuo Kudo, Toshiyuki Sakai, Takeshi Yamanaka, Hiroyuki Miura, Yuji Iga, Dusty Imoo, Shinichi Iwasaki, Tatsuki Katayama, Makato Kawahira, Takayuki Kobori, Kunihiko Sakurai, Takayuki Miura, Steve Tsujiura.
1998-99 World Championship Team : Shinichi Iwasaki, Masahito Haruna, Dusty Imoo ; Kunio Takagi, Akihito Isojima, Takayuki Kobori, Tatsuki Katayama, Yutaka Kawaguchi, Takeshi Yamanaka, Daniel Daikawa, Yujiro Nakajimaya ; Akihito Sugisawa, Masaki Shirono, Toshiyuki Sakai, Hiroyuki Murakami, Yasunori Iwata, Takahito Suzuki, Hiroshi Matsuura, Masakazu Sato, Shin Yahata, Junji Sakata, Yoshikazu Kabayama, Chris Yule. Head Coach : Steve Tsujiura. Assistant Coaches Seigo Hanyu & Katsutoshi Kawamura.
1999-00 World Championship Team : Shinichi Iwasaki, Masahito Haruna, Dusty Imoo; Kengo Ito, Fumitaka Miyauchi, Takayuki Kobori, Yutaka Kawaguchi, Makoto Kawashima, Tatsuki Katayama, Akihito Isojima, Hiroyuki Miura; Yutaka Ono, Hideji Tsuchida, Takahito Suzuki, Yasunori Iwata, Tomohito Kobayashi, Taro Nihei, Masakazu Sato, Kiyoshi Fujita, Ryan Kuwabara, Yosuke Kon, Yoshikazu Kabayama, Chris Yule. Head Coach : Steve Tsujiura. Assistant Coaches Seigo Hanyu & Bill Moores.
2000-01 World Championship Team : Shinichi Iwasaki, Jiro Igor Nihei, Yutaka Fukufuji; Kengo Ito, Fumitaka Miyauchi, Makoto Kawashima, Daniel Daikawa, Tatsuki Katayama, Yutaka Kawaguchi, Akihito Isojima, Hiroyuki Miura; Hiroyuki Murakami, Tomohiko Uchiyama, Takahito Suzuki, Yasunori Iwata, Makoto Kawahira, Masaki Shirono, Shin Yahata, Junji Sakata, Kiyoshi Fujita, Taro Ivan Nihei, Ryan Kuwabara, Chris Yule. 
Head Coach : Steven Tsujiura. Assistant Coaches : Seigo Hanyu & Glen Williamson.

page hits