Last updated on Saturday, 07 April 2007

If you only see one frame - click here for the full frames version of the A to Z

   
Greek Squads

1991-92 World Championship Pool C - Group B Team : Savas Adamidis, Christos Politidis; Georgios Adamidis (C), Dimitrios Malamas, Thanasis Kesidis, Ioannis Giatagantzidis, Kostas Lebesis, Michalis Grigoriadis, Vassilis Karpetas, Orestis Tilios, Marios Libertos, Ioannis Ziakas, Pavlos Kapagiannidis, Nikolaos Alexantonakis, Argyris Zestas, Klimis Efkarpidis, Panos Efkarpidis, Ioannis Tilios, Georgios Boubaris, Christian Vassiou, Georgios Gialaouzidis. Head Coach : Mirel Dumitrake.

NB The six teams in what was called Pool C - Group A were placed 1-6 in Pool C. The six teams who contested Pool C - Group B, were placed 7-12 in Pool C. Only the winners of Pool C - Group A gained promotion to Pool B. Pool C - Group B was, in reality, Pool D.
1994-95 World Championship Pool C Team : Savas Adamidis, Georgios Katsandris; Georgios Adamidis (C), Dimitris Malamas, Dimitrios Kalyvas, Konstantinos Papistas, Marius Konstantinidis, Pavlos Kapagianidis, Nikolaos Alexantonakis, Alexandros Apostolidis, Klimis Efkarpidis, Ioannis Giatagantzidis, Christian Vassious, Michalis Grigoriadis, Orestis Tilios, Ioannis Ziakas, Vassilis Uberal, Panos Efkarpidis, Ioannis Noutsos, Ioannis Tilios.
1997-98 World Championship Pool D Team : Georgios Fiotakis; Dimitrios Kalyvas (C), Orestis Tilios, Ioannis Ermidis, Nikos Melas, Ilias Kafouros, Georgios Kalyvas, Vassilios Daoutopoulos, Nikolaos Chatzigiannis, Lazaros Efkarpidis, Michalis Grigoriadis, Konstantinos Kapolas, Gavril Vaikousis, Ioannis Ziakas. Coach : Mirel Dumitrake.
1998-99 World Championship Pool D Team : Georgios Fiotakis,  Konstantinos Dimitriou; Panagiotis Efkarpidis, Marios Limbertos, Konstantinos Kapolas, Gavril Vaikousis, Ioannis Ziakas, Michalis Grigoriadis, Dimitrios Kalyvas (C), Christian Vassiou; Georgios Kalyvas, Orestis Tilios, Ilias Kafouros, Nikolaos Melas, Ioannis Fiotakis, Georgios Argiriou, Dimitris Malamas, Igor Apostolidis, Ioannis Giatagantzidis, Georgios Zerbinos, Lazaros Efkarpidis. Coach : Mirel Dumitrake.

page hits