Last updated on Friday, 30 March 2007

If you only see one frame - click here for the full frames version of the A to Z

   
Chinese Women's Squads

1991-92 World Championship Team : ; ; .
1997-98 Olympic Team : Wei Guo, Xiuqing Yang, Hingmei Liu, Lan Zhang, Hong Sang, Ming Gong, Yan Lu, Wei Wang, Xuan Li, Lei Xu, Chunhua Liu, Jing Chen, Hong Guo, Jingping Ma, Jing Zhang.
1999-00 World Championship Team : Lina Huo, Hong Guo; Ying Wang, Xuan Li, Lu Sun, Yan Lu, Jing Chen, Wei Wang, Weinan Guan; Hongmei Liu, Lei Xu, Xiuqing Yang, Hong Sang, Fengling Jin, Jing Zhang, Rui Sun, Yanhui Liu, Chun Feng, Xiaojun Ma, Linuo Wang. Head Coach : Zhinan Zhang. Assistant Coaches : Hong Guo & Nafing Yao.

page hits