Last updated on Friday, 30 March 2007

If you only see one frame - click here for the full frames version of the A to Z

   
Chinese Junior Squads

2000-01 World Championship (U18 Asian Oceanic Division I) Team : Dapeng An, Peng Sun; Zhinan Cui, Liang Liu, Kunpeng Liu, Siyan Qu, Qiang Xu, Ou Liu, Zhuang Zhang, Longhai Cao; Kun Ding, Yufei He, Wubin Liu, Xingguo Su, Xiaonan Wang, Tao Xue, Liang Yin, Jin Liu, Yao Fu, Qingyuan Meng.
2001-02 World Championship (U18 Asian Oceanic Division I) Team : Longhai Cao, Huizi Wu, Ming Xie; Liang Yin, Zehengyu Dong, Liang Liu, Yu Zhang, Xingguo Su, Jian Guan, Chao Sun; Zhiqiang Wang, Dakai Wang, Xijun Cui, Yandi Li, Liang Dong, Qingyuan Meng, Changhai Sun, Zhuang Zhang.
2002-03 World Championship (U18 Division III - Group A) Team : ; ; .

page hits