Last updated on Tuesday, 03 April 2007

If you only see one frame - click here for the full frames version of the A to Z

   
Chinese Squads

1980-81 World Championship Team Pool C : ; ; .
1982-83 World Championship Team Pool C : ; ; .
1984-85 World Championship Team Pool C : ; ; .
1985-86 World Championship Team Pool C : ; ; .
1988-89 World Championship Team Pool C : ; ; .
1989-90 World Championship Team Pool C : ; ; .
1990-91 World Championship Team Pool C : ; ; .
1991-92 World Championship Team : Yonjung Wang, Tao Yuan; Tao Huang, Dehong Sun, Zhenhua Zhang, Mingzhong Kou, Zhinan Zhang, Xiadong Sun, Hui Wang; Benyu Wang, Yujie Tian, Dayong Zhang, Hungjun Li,  Xiaolei Sui, Jiuming Liu, Xiaobo Guan, Chunlin Gao, Mengyuan Zhai, Feng Liu, Jiang Wang. Head Coach : Wu Keqiang.
1998-99 World Championship Team : Xue Liu, Hua Geng ; Wen Liu, Dahai Wang, Kai Yin, Lei Liu, Zhiqiang Pan, Hongshi Li, Yao Su ; Liang Zhao, Zhanyong Wang, Guanghua Chen, Xiaoliang Wang, Dajiang Hu, Yuqiang Pan, Goufeng Wu, Henan Liu, Lei Luo, Yang Wang, Lei Fu, Xiangsen Meng, Lei Zhang. Head Coach : Danian Chen & Jingang Wang.
1999-00 World Championship Team Pool C : ; ; .
2002-03 World Championship Division II (Group B) Team : ; ; .
2003-04 World Championship Division II (Group A) Team : ; ; .
2004-05 World Championship Division II (Group B) Team : ; ; .
2005-06 World Championship Division II (Group B) Team : Yang Yu, Ming Xie; Dahai Wang, Kai Yin, Qingming Li, Kunpeng Liu, Yang Zhang, Feng Hou, Yannian Hao, Weiyang Zhang, Yudi Zhou; Yingkui Liu, Guoyang Li, Zhiqiang Wang, Hongbin Su, Lei Chen, Liang Dong, Liang Liu, Ye Wang, Qingyuan Meng, Chao Du. Head Coach : Shuqing Xiang. Assistant Coach : Guanghua Chen.

page hits