Last updated on Friday, 30 March 2007

If you only see one frame - click here for the full frames version of the A to Z

   
Belorussian Squads

1993-94 World Championship (Pool C) Team : ; Ruslan Salei; Vadim Bekboulatov
1994-95 World Championship (Pool C) Team : ; Ruslan Salei; . 
1995-96 World Championship (Pool B) Team : ; ; Vadim Bekboulatov
1996-97 World Championship (Pool B) Team : ; ; Vadim Bekboulatov
1997-98 Olympic Team : Vadim Bekboulatov, Andrei Skabelka, Alexander Andrievski, Oleg Romanov, Alexander Alexeev, Oleg Antonenko, Alexander Galchenyuk, Viktor Karachun, Andrei Kovalev, Igor Matushkin, Sergei Erkovich, Alexei Kalyuzhny, Ruslan Salei, Oleg Khmyl, Alexei Lozhkin, Evgeny Roshchin, Sergei Stas, Andrei Mezin, Vassili Pankov, Alexander Shumidub, Alexander Zhurik.

World Championship Team : ; Ruslan Salei; Vadim Bekboulatov
1998-99 World Championship Team : Sergei Shabanov, Andrei Mezin, Leonid Fatikov ; Oleg Khmyl, Oleg Romanov, Igor Matushkin, Oleg Leontiev, Oleg Mikulchik, Aleksandr Zhurik, Iouri Krivokhija, Vladimir Kopat ; Aleksandr Andrievsky, Viktor Karachun, Vadim Bekboulatov, Alexei Kovalev, Vasily Pankov, Andrei Skabelka, Aleksei Kalyuzhny, Oleg Antonenko, Kanstantsin Kaltsou, Vladzimir Tsyplakov, Dmitry Pankov, Aleksandr Galchenyuk. Head Coach : Anatoli Varivonchik. Assistant Coaches : Vladimir Melenchuk & Mikhail Sakharov. General Manager : Alexander Leshchik.
1999-00 World Championship Team : Siarhei Shabanov, Andrei Mezin, Leonid Fatikov; Oleg Khmyl, Oleg Romanov, Igor Matushkin, Alexander Makritsky, Vladimir Kopat, Ruslan Salei, Sergei Stas, Yury Krivokhizha; Aleksandr Andrievsky, Viktor Karachun, Vasily Pankov, Aleksei Kalyuzhny, Dmitri Dudik, Vladzimir Tsyplakov, Vitali Valui, Andrei Skabelka, Dmitry Starostenko, Dmitry Pankov, Aleksandr Galchenyuk, Andrei Kovalev. Head Coach : Anatoli Varivonchik. Assistant Coaches : Vladimir Melenchuk & Mikhail Zakharov. General Manager : Alexander Leshchik
2000-01 World Championship Team : Sergei Shabanov, Andrei Mezin, Leonid Fatikov; Oleg Khmyl, Oleg Romanov, Sergei Erkovich, Oleg Mikulchik, Ruslan Salei, Sergei Stas, Aleksandr Zhurik, Vladimir Kopat; Aleksandr Andrievsky, Viktor Karachun, Andrei Kovalev, Vasily Pankov, Andrei Skabelka, Aleksei Kalyuzhny, Oleg Antonenko, Dmitry Starostenko, Konstantin Koltsov, Dmitry Pankov, Vitaly Valui, Aleksander Galchenyuk. Head Coach : Anatoli Varivonchik. Assistant Coaches : Vladimir Melenchuk & Vladimir Zakharov. General Manager : Alexander Leshchik.
2001-02 Olympic Team : Sergey Shabanov, Andrei Mezin, Leonid Fatikov; Oleg Kmyl, Alexander Makritski, Oleg Romanov, Igor Matushkin, Oleg Mikulchik, Ruslan Salei, Sergey Stas, Alexander Zhurik, Vladimir Kopat; Alexander Andrievski, Vadim Bekbulatov, Andrei Kovalev, Vasily Pankov, Aleksei Kalyuzhny, Oleg Antonenko, Eduard Zankavets, Dmitry Dudik, Vladimir Tsyplakov, Dmitry Pankov, Andrei Rasolko, Andrei Skabelka, Konstantin Koltsov. Head Coach : Vladimir Krikunov.

World Championship (Division I - Group A) Team : Sergei Shabanov, Leonid Grishukevich, Andrei Mezin;
Viktor Kostyuchenok, Oleg Khmyl, Alexandr Makritsky, Aleksandr Aliakseyeu, Yaugeni Krivomaz, Vladimir Kopat, Sergey Stas, Aleksandr Zhurik; Hanadzi Savilau, Andrei Rasolko, Dmitry Pankov, Viktor Karachun, Siarhei Zadzialionau, Andrei Skabelka, Aleksei Kalyuzhny, Oleg Antonenko, Eduard Zankavets, Siarhei Cherniavski, Konstantin Koltsov, Vladimir Tsyplakov. Head Coach : Valery Voronin. Assistant Coach : Ivan Kryvanosau. General Manager : Alexander Leshchik.
2002-03
2003-04 World Championship (Division I - Group A) Team : ; ; .
2004-05 World Championship Team : ; ; Tsimafei Filin.

page hits