If you only see one frame - click here for the full frames version of the A to Z

Russian Ice Hockey Hall of Fame
more about the Russian Ice Hockey Hall of Fame


Name

Category

Induction Year

Vladimir Alfer builder 2004
Evgeny Babich player 2004
Oleg Belakovsky builder 2004
Vsevolod Bobrov player 2004
Mikhail Bychkov player 2004
Vyacheslav Bykov player 2004
Arkadi Chernyshov coach 2004
Vitali Davydov player 2004
Vladimir Egorov coach 2004
Nikolai Epshtein coach 2004
Vyacheslav Fetisov player 2004
Anatoli Firsov player 2004
Alexei Guryshev player 2004
Yuri Karandin referee 2004
Nikolai Khlystov player 2004
Andrei Khomutov player 2004
Alexander Komarov player 2004
Yuri Korolev builder 2004
Anatoli Kostriukov coach 2004
Yuri Krylov player 2004
Alfred Kuchevsky player 2004
Boris Kulagin coach 2004
Valentin Kuzin player 2004
Viktor Kuzkin player 2004
Boris Maiorov player 2004
Boris Mikhailov player 2004
Grigori Mkrtychan player 2004
Nikolai Puchkov player 2004
Alexander Ragulin player 2004
Anatoli Seglin referee 2004
Viktor Shuvalov player 2004
Genrikh Sidorenkov player 2004
Andrei Starovoitov builder 2004
Vyacheslav Starshinov player 2004
Valentin Sych builder 2004
Anatoli Tarasov coach 2004
Viktor Tikhonov coach 2004
Vladislav Tretiak player 2004
Dmitri Ukolov player 2004
Alexander Uvarov player 2004
Valeri Vasiliev player 2004
Alexander Vinogradov player 2004
Sergei Zakhvatov coach 2004
Pavel Zhiburtovich player 2004

page hits